Subhanallah Nama Rasulullah Ternyata Nampak di Rangka Manusia

Beritafresh.com - setelah beberapa waktu lalu dijumpai (baru sedar) bahawa nama Allah nampak di struktur tangan manusia, kini giliran penemuan mengejutkan terhadap struktur rangka manusia. Penemuan tersebut tak lain adalah ternyata pada struktur rangka manusia terbentuk nama Rasulullah Muhammad SAW. Hal itu terlihat jelas ketika kita tidur dan dilihat dalam X ray akan kelihatan struktur rangka yang menggambarkan nama Muhammad. Kepala manusia kelihatan menunjukkan huruf mim, rongga dada menggambarkan huruf ha, tulang panggul menggambarkan huruf mim, dan telapak kaki menunjukkan huruf Dal. dari rangkaian huruf tersebut terbentuk nama Muhammad. Hal itu bukan semata mata untuk dicari-cari atau kebetulan, kerana tak perlu dibuat buat, secara kasat mata ternyata memang struktur rangka membentuk nama Muhammad, di bawah ini gambar / foto penjelasannya.

Dari gambar di bawah secara jelas ternyata memang Allah sudah memberikan tanda tanda kebesarannya sesuai dengan ayat di Al Quran Surat An Fushilat yang berbunyi;

"Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahawa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (QS. Fushilat ayat 53).

Selain ayat tersebut, Allah juga sudah banyak memberikan tanda tanda kebesarannya di ayat lain yang dapat kita buktikan di dunia nyata. Kita sebagai manusia tentu harus selalu percaya terhadap kebesaran-Nya. Nama Rasulullah Muhammad SAW di dalam struktur rangka manusia ini tentu saja hanya sebahagian kecil bukti kebesaran Allah. Kerana dalam Islam tak ada sesuatu yang kebetulan, semua sudah dituliskan dan wajib bagi kita sebagai umat-Nya untuk selalu menyakini, menyedari, dan mawas diri, bertindak sesuai dengan Quran dan hadis.

Subscribe to receive free email updates: